Tarih Öncesi Arkeolojisi Lisans Programı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, lisans programı çerçevesinde yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri aracılığıyla bu bilim dalının dünyada ve ülkemizdeki saygınlığını geliştirerek yeni açılımlara öncülük etmeyi hedeflemektedir. Anabilim Dalımız, insanlık ve uygarlığın tarihöncesi dönemini, toplumun ve bilimin yararına olacak şekilde araştırmayı görev edinmektedir.

Lisans programı çerçevesinde eğitim gören öğrenciler arkeoloji ve tarihöncesi arkeolojisine ilişkin temel kavram ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olurken, bu kavram ve kuramları uygulayacak veya sorgulayacak yeterliliğe de erişmiş olur. Programı tamamlayan kişi alanıyla ilgili güncel bulguları, alanını destekleyen diğer kaynakları ve yenilikleri takip edebilecek düzeyde bilgiye sahip olur. Bunun yanı sıra, eğitim süresi boyunca gördüğü teorik ve uygulamalı dersler vasıtasıyla;

 • Tarihöncesi dönem toplumlarını tanıma ve temel düzeyde değerlendirme,

 • Tarihöncesi dönem malzeme/buluntu gruplarını tanım, çizim ve belgeleme,

 • Arazi çalışmalarında ekip üyesi olarak sorumluluk alma,

 • Alanına yönelik kaynak araştırma ve bilgi toplama,

 • Çevresel bilginin alanıyla ilgili bağlantısını kurma ve geliştirme refleksine sahip olma,

 • Karşılaştığı sorunları kavrama ve çözüm için sorumluluk alma,

 • Alanıyla ilgili elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerilerini edinmiş olur.

Anabilim Dalımızın eğitim-öğretim faaliyetlerinin amaç ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir;


Amaçlar 

 • Tarihöncesi arkeolojisi eğitimindeki önderliğin sürdürülmesi.

 • Tarihöncesi kültürleri, toplumun ve bilimin yararına araştırılması.

 • Arkeolojideki yeni açılımlara öncülük etmek ve yeni yöntem/yaklaşımları ülkemize kazandırmak için yaratıcı ve yenilikçi çalışmalara devam edilmesi.

 • Tarihöncesi arkeolojisi konusunda yetkin, yeniliklere açık bilim insanları ve uzmanların yetiştirilmesi.

 • Alanında yetkin, çevresine, bilimsel ve etik değerlere saygılı özgürlükçü bireyler yetiştirmek.

 • Toplumla bilgi paylaşım mekanizmasını oluşturmak.


Hedefler

 • Örgün eğitimin geliştirilerek sürdürülmesi.

 • Tarihöncesi Anabilim Dalı'nın kuvvetli eğitim kadrosunun sürekliliğini sağlamak.

 • Anabilim Dalı’nın görsel ve yazılı kolleksiyonlarının geliştirilerek düzenlenmesi.

 • Başka kurumların lisans, lisansüstü ve doktora üstü elemanlarıyla bilgi paylaşımını sağlamak.

 • Çağdaş arkeolojinin gereği olan jeoarkeoloji, arkeozooloji, arkeobotani, arkeometrik ölçüm, bioarkeoloji, kültür mirası yönetimi gibi konuları içeren bir Bilim Dalı’nın açılması.

 • Yöntem ve kuram geliştirme çalışmalarının yeni açılımlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi.

 • Uygulamalı ve kuramsal çalışmalarda disiplinlerarası işbirliğinin geliştirilmesi.Ders izlencelerine ulaşmak ve dersler hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYIN.


2018-2019 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı'na ulaşmak için TIKLAYIN.

Yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerin faydalanabilmesi amacıyla kullanıma sunulan YÖK Lisans Atlası'nda Anabilim Dalımız'la ilgili istatistiksel bilgilere ulaşabilirsiniz.
  YÖK Lisans Atlası